Звіт оператора телекомунікацій про якість телекомунікаційних послуг за 2020 рік

Код рядкаНайменування показника (параметра) якості телекомунікаційної послуги, який визначений НКРЗ для оприлюдненняОдиниця виміруРівень, який встановлений центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку (ЦОВЗ)Рівень, який був запланований на звітний рікДосягнутий рівень за звітний рікЗапланований рівень на поточний рік
А Б 1000 2000 3000 4000 5000
0500 Послуги із доступу до Інтернет:          
0501

Нормативний час усунення пошкоджень телекомунікаційної мережі та відновлення доступу до послуг зі встановленими значеннями показників якості

доба не більше як одна   1 не більше як одна
0502

Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності)

% не більше ніж 1%   0 не більше ніж 1%
0503

Відсоток звернень щодо організаційних аспектів обслуговування

% не більше ніж 1%   0 не більше ніж 1%
0504

Відсоток звернень щодо технічних аспектів обслуговування

% не більше ніж 1%   0,92 не більше ніж 1%
0505 Відсоток реєстрацій, які відповідають нормам за часом реєстрації в мережі % не менше ніж 90%   100 не менше ніж 90%
0506 Відсоток незадовільних з'єднань за швидкістю передачі даних % не більше ніж 10%   0 не більше ніж 10%
0507 Відсоток успішних реєстрацій у мережі % не менше ніж 90%   100 не менше ніж 90%
0508 Відсоток відмов % не більше ніж 10%   0 не більше ніж 10%

Протокол вимірювання параметрів та розрахунку показників якості передачі даних та доступу до Інтернет